Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Výsledky. dodáv. Dlažba, náter a dvere
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 14.06.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 25 600,00
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
vysledne-poradie-dodav.-dlazbanater-a-dvere-69.pdf