Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rám.zmluva na Dlažbu, náter a dvere.
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 14.06.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 32 600,00
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
ram.-zmluva-c.-z201727403-z-na-dlazba-nater-a-dvere.pdf