Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Výs.por. dodáv.Kanalizacia a Sanita
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 14.06.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 25 600,00
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
vysledne-poradie-dodava.-kanalizacia-a-sanita-68.pdf