Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Zápisnica-Lízing k vretenovej kosačke - zakúpenej cez EKS
Druh zákazky: zákazky s nízkou hodnotou
Termín predloženia ponuky: 15.06.2016
Spôsob obstarania: Zákazka s nízku hodnotou podľa § 117
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 1 700,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Na uvedenú adresu,osobne alebo emailom
zapis-z-prieskumu-trhu---vyber-dodavatela.pdf