Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Vykurovanie- ohrevu teplej vody-výsledky porad.
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 09.06.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 13 800,00 €
Spôsob predkladania ponuky:
vysledne-por.dodav.-na-vykurovanie-66.pdf