Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rám.zmluva na vykurovanie ohrev teplej vody.
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 08.06.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 13 800,00
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
ram.zmluva-c.-z201726431_z-na-vykurovanie-1.pdf