Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Zápis o odôvodnenie k dodat. k zmluve o dielo
Druh zákazky: nadlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: Nadlimitná zákazka
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 7 590,00 €
Spôsob predkladania ponuky:
zapis-o-dodatku-k-zmluvepdf.pdf