Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rám. zmluva na II. Prenáj. priem. stroj traktorbáger
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 02.06.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 43 200,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
zmluva-c.-z201724996_z-na-prenaj.priem.-strojov-ii..pdf