Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Výsled.por. Prenáj. TATRA 815 a TATRA 8X8
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 02.06.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 38 700,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
vysledne-poradie-dod.-na-prenaj.-tatroviek-15-8x8v-60.pdf