Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rámcová dohod na Plynová kotolňa
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 25.05.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 27 300,00
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
ramcova--zmluva-c.-z201723496_z-2.pdf