Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Zmluva-Nákup vretenovej kosačky -EKS -John Deere 2653 B so záberom 185 cm
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 18.07.2016 do 09,20 hod.
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky: Detail zákazky odoslaný do EKS
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: Najnižšia ponúknutá cena, cca 16 000,00 EURO
Spôsob predkladania ponuky: v EKS
zmluva-na-nakup-vretenovej-kosacky-z-eks.pdf