Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Výsl.por. na Prenájom Tatroviek 815, 8x8
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 19.05.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 38 700,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
vysledne-poradie-dodavatelov-38.pdf