Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rám. zmluv. na Elektroin.mat.III.
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 19.05.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 800,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
ram.-zml.na-elektins.mat.-iii.-z201721779_z.pdf