Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rám. zmluva na Oceľovú konštr. schod. a zábradlia
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 19.05.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 35 000,00€
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
ramcov.zmluva-c.-z201722552_z.pdf