Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Oceľová konš.schod. a zábradl.výsledky por.
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 19.05.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 35 000,00€
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
vysl.-poradie-dodavatelov-33.pdf