Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Ozvučenie trib.a záz.- výsledky poradia
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 19.05.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 29 000,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
vysl.por.-dodav.na-ozvucenie-37.pdf