Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Ram. zmluva-Veľkoploš.multi.zobrazovač
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 16.05.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 47 500,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
priloha-c.3--zmluva-c.-z201721439_z-1.pdf