Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rám.doh.-Nákup.II.Elektroinš.materiálu
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 12.05.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 27 100,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
ramcova-dohoda---nakup-eleinst.materialu-ii._z.pdf