Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rámcová dohod. na Sádrokartón a staveb.materiály
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 26.04.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 42 000,00
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
ramcova-dohoda-na-sadrokarton--c.-z201718326_z.pdf