Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Výsledky por.dodáv. Vykurovanie-radiátory
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 18.04.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 16 900,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
priloha-c.2--vysledne-poradie-dodavatelov-23.pdf