Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rám. dohoda : Vykurovanie-rádiatory
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 18.04.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 16 900,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
priloha-c.3--zmluva-c.-z201716595_z.pdf