Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Štvrť ročná správa za 2.Q. z nízkou hodnotou §5 odst.4
Druh zákazky: zákazky s nízkou hodnotou
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania:
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
stvrt.r.sprava-2.q.2016-niz.hod.pdf