Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Výsledky por.dodáv. na Hutný materiál
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 12.04.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 4 500,00
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
vysledne-poradie-dodavatelov-22.pdf