Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Štvrť ročná správa za 1.Q. z EKS-2017
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
e-trhovisko-za-1.q.-2017.pdf