Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rám. dohoda -na Stavebný materiál. I. fut.štad. v ZH
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 12.12.2016
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 39 800,00 €
Spôsob predkladania ponuky:
ram.-zml.-stav.mat.1--zmluva-c.-z201645208_z-3.pdf