Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Výsl.por. na Trávnikové hnojivá a substráty
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 27.03.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 5 900,00
Spôsob predkladania ponuky:
vysledky-poradia-dodavatela-travnikove-hnojiva-a-substraty.pdf