Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Výsl.por.na Asfaltobetón-nemod. AC-80
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 27.03.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 16 800,00
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
vysledne-poradie-vyh.dodav.-aasfaltobeton-ac-80.pdf