Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rám.doh. na Asfaltobetón-nemodif.AC-80
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 27.03.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 16 800,00
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
ramcova-dohoda-asfaltobeton-nemod-ac-80.pdf