Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Výsled. por. Prenájom priem. strojov na fut.štad. v ZH
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 21.03.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 35 800,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
vysledne-poradie-dodavatel.-na-prenajom-priem.-strojov.pdf