Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rám. dohoda -Náhradné diely a prísl.pre kosačky a krovinorezy
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 20.03.2016
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 1 100,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
ramcova-dohoda-na-nahradne-diely-na-kosacky-a-krovinorezy.pdf