TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s. r.o.

O nás

Robíme mesto krajším

Sme spoločnosťou, ktorej jediným vlastníkom je mesto Žiar nad Hronom. Už od roku 1994 poskytujeme služby oblastiach údržby zelene, letnej a zimnej údržby komunikácií a údržby verejného osvetlenia. Zaoberáme sa aj realizáciou drobných stavieb, dlhoročné skúsenosti máme so správou bytových domov a s upratovacími prácami administratívnych a výrobných priestorov.

 

Naše služby

Staráme sa o krásu a poriadok mesta

Údržba komunikácií

viac

Zimná údržba

viac

Starostlivosť o verejnú zeleň

viac

Záhradnícke služby

viac

Služby bytovým spoločenstvám

viac

Opravy a údržba, revízie vyhradených technických zariadení

viac

Starostlivosť o mestský park

viac

Správa športových zariadení

viac

Upratovacie práce

viac

Údržba verejného osvetlenia a mestského rozhlasu

viac

Urobili sme pre vás

Každý deň pracujeme pre Vás

Neustále usilovne pracujeme na tom, aby naše mesto bolo krajším a lepším miestom pre život občanov mesta.

Pozrite si niektoré z realizácií, na ktorých sme pracovali.

Fotogaléria