Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Info o výsledku na Pracovníka na automechanické práce, pomocné práce, údrž. strojov a ved. mot. vozidiel
Druh zákazky: prieskum trhu
Termín predloženia ponuky: 26.01.2017
Spôsob obstarania: PRIESKUM TRHU
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 8,90 €
Spôsob predkladania ponuky: e-mailom,osobne,poštou
infor.-o-vysledku-pracovnik-pre-ts.pdf