Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Infor. o výsledku vyhod. ponúk Stavebný materiál
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 12.12.2016
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 39 800,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
informac.-o-vysledku-vyh.ponuk-stav.-material.pdf