Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rámcová dohoda-Hliníkové okná,dvere a plastové okná
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 02.01.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 45 630,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
ramcoa-dohoda-c.z201648464-z-hlin.-okna-dvere-a-plast.okna.pdf