Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Zmluva o dodávke plynu
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: Zmluva platná do 31.12.2018
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
zmluva-o-dodavke-plynu-z201641364.pdf