Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Evidencia postupov vo VO za rok 2016
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: Informácia o verejnom obstarávaní
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
evidencia-postupov-vo-za-rok-2016.pdf