Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Výzv. na predkl.ponúk na parkovacie miesta pri Z.š. v ZH
Druh zákazky: prieskum trhu
Termín predloženia ponuky: 24.10.2016 DO 10,00 HOD.
Spôsob obstarania: PRIESKUM TRHU
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 19 000,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Mailom
vyzva-na-predkl.-ponuk-na-parkovacie-miesta-v-zh.pdf