Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Infor.o výsledku havárijný stav striedačky na na fut.štad.
Druh zákazky: zákazky s nízkou hodnotou
Termín predloženia ponuky: 14.10.2016 do 10,00 hod.
Spôsob obstarania: PRIESKUM TRHU
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 8 000,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Mailom
info-o-vysledku-havarijny-stav-striedacky-na-fut.stad..pdf