Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Zápisnica-Letný pavilón na námestí Žiar nad Hronom
Druh zákazky: zákazky s nízkou hodnotou
Termín predloženia ponuky: 12.05.2016 do 10,00 hod.
Spôsob obstarania: Zákazka s nízku hodnotou podľa §5 ods.4
Požiadavky na ponuky: Predloženie špecifikácie -výkresovej dokumentácie,cenový návrh.
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:

adriana.osustova@tszh.sk , Adriana Ošustová -samostatná referentka V.O. MOBIL 0908 694 733

Predpokladaná hodnota zákazky: 45 000,00 € bez DPH
Spôsob predkladania ponuky: emailom , osobne alebo poštou
zapisnica-z-pries.trhu-na-letny-pavilon-na-namesti-zh.pdf