Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: V.V.-rozpočet-Parkovacie miesta pri I.Z.Š. v ZH- Rozpoč.tab.
Druh zákazky: prieskum trhu
Termín predloženia ponuky: 24.10.2016 DO 10,00 HOD.
Spôsob obstarania: PRIESKUM TRHU
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 19 000,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Osobne v uzatvorenom obale na adresu objednáv. ,e-mailom poštou.
kryci-list-rozp.-rekapit.-rozp.-rozpocet-v.v..pdf