Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rekonštrukcia futbalového štadióna
Druh zákazky: nadlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 24/10/2016 12:00
Spôsob obstarania: Verejná súťaž
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Kontakt:

Názov a adresy
Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
31609651
Alexandra Dubčeka 45
Žiar nad Hronom
965 58
Slovensko
Telefón: +421 456787011
E-mail: vo@tszh.sk
Fax: +421 456734449
Kód NUTS: SK03
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.tszh.sk/

--- PODROBNÉ INFO V ELEKTRONICKOM VESTNÍKU ---

 

Podklady k VO:

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 687 000.00 EUR
Spôsob predkladania ponuky: