Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Objednávka na Elektrocentrála - prenos. gener.
Druh zákazky: zákazky s nízkou hodnotou
Termín predloženia ponuky: 05.08.2016
Spôsob obstarania: Zákazka s nízku hodnotou podľa §5 ods.4
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 1 500,00€
Spôsob predkladania ponuky:
objednavka--na-prenosny-generator-elektrocen.pdf