Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Záz. a zápis na Benzínové búracie kladivo
Druh zákazky: zákazky s nízkou hodnotou
Termín predloženia ponuky: 25.08.2016
Spôsob obstarania: Zákazka s nízku hodnotou podľa §5 ods.4
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 3 050,00 €
Spôsob predkladania ponuky:
zapis-a-zaznam-na-benzinove-buracie-kladivo.pdf