Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Objednávka-Likvidácia asbest.kryt.
Druh zákazky: zákazky s nízkou hodnotou
Termín predloženia ponuky: 09.05.2016
Spôsob obstarania: Zákazka s nízku hodnotou podľa §5 ods.4
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 4 760,00 €
Spôsob predkladania ponuky:
objednavka-na-likvidac.stres.krytiny-s-re-tras.pdf