Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Správa o zákazkách z nízkou hodnotou 3.Q 2016
Druh zákazky: zákazky s nízkou hodnotou
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania:
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ:
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
sprava-o-zakazkach-za-3.-st.q-2016-s-nizkou-hodnotou.docx.pdf