Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rekonštr.hl.hrac.plochy a trávnik-Zápis o výsledku
Druh zákazky: nadlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 27.06.2016 do 10,00 hod
Spôsob obstarania: Zákazka pri nadlimitnom postupe
Požiadavky na ponuky: Podklady vypísané vo výzve zverejnené vo vestníku
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 145 000,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Osobne v uzatvorenom obale na adresu objednávateľa
zapisnica-z-ver.otv.ponuk-trava--vyhodnocovania-ponuk-pri-nadl.-postup.post.-zad.zak..pdf