Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rám. dohoda-ROLBA-úprava ľadu
Druh zákazky: nadlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 14.12.2018
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/ 45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 132 000,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
priloha-c.3_-zmluva-c.-z201854954_z-4.pdf