Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Súťaž- Úprava exteriéru strediska DD a DSS v ZH
Druh zákazky: prieskum trhu
Termín predloženia ponuky: 20.04.2016
Spôsob obstarania: Predložená ponuka na základe výzvy -práce od TS
Požiadavky na ponuky: Nákres ,popis prác a materiálu
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:

Adriana Ošustová mobil: 0908 694 733

Predpokladaná hodnota zákazky: 2 570,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Osobne v uzatvorenom obale s podkladmi do DD v ZH
list-s-dokladmi-na-sutaz--uprava-exterieru-strediska-dd-a-dss-v-zh.pdf