Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Štvrťročná súhrnná správa za IV.Q. rok 2018-EKS
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/ 45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
stvrtrocna-sprava-za-iv.q.2018-eks.pdf