Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Dodávka a montáž strešnej krytiny na T.S. v ZH
Druh zákazky: zákazky s nízkou hodnotou
Termín predloženia ponuky: 30.06.2016
Spôsob obstarania: Zákazka s nízku hodnotou podľa §5 ods.4
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:

Adriana Ošustová mobil : 0908 694 733 

Predpokladaná hodnota zákazky: 11 000,00€
Spôsob predkladania ponuky: e-mailom,osobne,poštou
sprava-o-zakaz.-dod.-a-mon.-stresnej-krytiny.pdf